Katalog produktů

LOCATOR Overdenture Dental Implant System


Implantáty úzkého průměru s klinicky osvědčeným spojením Locator pro podporu stability hybridní náhrady, které jsou optimální pro ošetření pacientů s bezzubou, popřípadě částečně bezzubou čelistí, s velkým úbytkem kostní tkáně a úzkým alveolem, kde ošetření standartními implantáty není právě z těchto klinických nebo také finančních důvodů možné.EFEKTIVITA     -      PREDIKTABILITA     -      FINANČNÍ NENÁROČNOST   


- Možnost ošetření více pacientů (i těch s finančními limity)

- Alternativa ke kulovým hlavám, které vyžadují vertikálně více prostoru

- Jednoduché a srozumitelné instrumentárium a technika pro minimálně 

  invazivní flapless metodu zavedeníIMPLANTÁTY


Průměr implantátů: 2,4 nebo 2,9mm

Délka implantátů: 10, 12 nebo 14mm


- Optimálně zdrsněný povrch těla implantátu

- Samořezný design - jednoduché zavedení a dobrá primární stabilita

- Závity se směrem ke koronární části implantátu rozšiřují - zlepšení primární 

  stability v případě potřeby imediátního zatíženíABUTMENTY


Výška Locator spojů: 2,5 nebo 4mm

- Možnost vyrovnání divergence implantátů až o 40 stupňů
- Různé stupně retence matric
- Vyrobeno z odolné slitiny titanu
- Dlouhá životnost - případná možnost výměny jednotlivých Locatorů nebo jen 
  jejich matric

PDF brožura ke stažení