Katalog produktů

Řízená kostní regenerace

OsseoGuard Flex® kolagenová membrána


Charakteristika výrobku:


-    kvalitní resorbovatelná membrána bovinního původu (kolagen typu I)
     pro řízenou kostní regeneraci s prediktabilními výsledky,
-    větší elasticita oproti OsseoGuard membráně,
-    materiál pro výrobu je odebírán z chráněných stád, kde nikdy nebyl zaznamenán
     jediný případ Creutzfeld - Jakobovy choroby,
-    unikátní proces výroby membrány OsseoGuard zahrnuje formování a křížení dlouhých
     svinutých vláken kolagenu, což přináší potřebnou pevnost, stupeň resorpce membrány
     a snadnou manipulaci během zákroku,
-    funkce bariéry 6-9 měsíců, plně resorbována až po 9 měsících,
-    při expozici není nutné membránu odstraňovat, je stále funkční,
-    použitelná z obou stran,
-    úprava tvaru a velikosti je snadná - přizpůsobí se typu defektu,
-    před použitím je nutno ji hydratovat 3-5 minut,
-    optimální pevnost v případě nutnosti šití nebo fixování piny,
-    dostupnost ve 3 rozměrech - možnost výběru v konkrétních klinických případech.

Níže si můžete stáhnout PDF brožury